tourist sites Amman Jordan

Mormîntul care a fost descoperit în muntele Al-Chubtha, este numit “Împărătesc”. Dar nu se ştie care anume împărat a fost înmormîntat în acest mormînt.

Apoi distrugerea mormîntului corinf, aproape de estetica copie Cazna, probabil făcut pentru Malicias al II-lea. În partea dreaptă a acestuia – cîteva morminte mai mici, dar acestea abia că pot fi numite “împărăteşti”, dar unul are nişte straturi de stîncă bine evidenţiate, ca şi mătasea – de aici şi poartă numele de “mormînt de mătase”.

Înaltul mormînt Urnu, beduinii îl numesc Al- Mahcamah. Datat de la mijlocul I-lui veac î.e.n., acesta , probabil a fost predestinat pentru Malicias al II-lea, sau pentru tatăl acestuia, Aretas al IV-lea cu aproximativ 30 ani înainte. În anul 446 î.e.n. el a fost schimbat într-o biserică. Înconjurată de morminte, Petra poate fi situată pe un mare cimitir – acesta a fost mai mult un loc populat.

În I-ul veac î.e.n., probabil principala catedrală a oraşului fusese o clădire, care fusese numită Qasr al-bunt. După Wadi, o altă catedrală numită “Catedrala Leilor Înaripaţi”, în cinstea peisajelor găsite aici. Şi de curînd a fost săpată “Marea Catedrală”, care posibil nu a fost catedrală, ci doar un salon împărătesc sau civil al adunărilor. La început construită în I-ul veac î.e.n., dar mai tîrziu în interior a fost schimbată cu predestinaţia de teatru cu 600 de locuri.