Deir Alla, interesting tourist sites Jordan

În centrul pieţii oraşului Deir Alla în lunca Iordanului, 230 metri mai jos de nivelul mării, este situat un curgan arheologic miraculos. Deir Alla (monastire pe un deal înalt), a fost identificat de unii savanţi că ar fi Succot după Biblie, dar alţii că ar fi Penueli, ambele pedepsite de către Ghidon pentru refuzul de a ajuta în urmărirea midianitenilor.

Săpăturile arheologice din anul 1960, de grupurile olandeze şi iordaniene, demonstrează că aceasta s-ar fi întîmplat aproximativ în anul 400 î. e.n., a veacului Bronzului spre era Elenistă, măcar că majoritatea rămînea cu veacul Metalului.

Localul sfânt al sfîrsitului marii epoci a bronzului, în care au fost găsite multe obiecte ce nu erau de provenienţă locală, ne demonstrează legătura comercială dintre Egipt, Mesopotamia, Levant şi Mutene în care lăcaşul sfânt juca un rol important. Ea a funcţionat pe parcursul a aproximativ a 400 ani, pînă ce a fost distrusă de cutremur şi de incendiu la începutul veacului al XII-lea e.n. Continuă dezvoltarea în veacul Metalului, tot în calitate de staţie comercială cu o importanţă culturală.