Qasr Tuba, interesting tourist sites Jordan

În anul 1896 Alois Musil, cercetătorului ceh şi Arabist, beduinii Madabei i-au povestit despre nişte palate vechi ce se aflau în pustiu, împodobite cu coloane, picturi şi scrieri. Doi ani mai tîrziu cînd s-a întors, a găsit Qasr Tuba, unul dintre cele mai mari palate şi mai îndepărtate de lumea din pustiu, construit la începutul veacului al VIII-lea sub conducerea califului Umaiad. Numit Qasr, e un exemplu extraordinar al vechii arhitecturi Islamice, cu un material şi un stil individual.

Califii Umaiazilor şi guvernatorii lor plănuiau evadarea din Damasc în pustiu, unde puteau să vîneze. Dar scopul cel mai serios era că ei plănuiau să ducă tratative cu triburile beduine din pustiu, de sprijinul cărora aveau nevoie.

Qasr Tuba, construit în perioada lui Califa Al-Valid al II-lea (743-44), constă din două clădiri identice, care reprezintă un dublu pătrat. Era construit din piatră, şi arcuri la fel. Musil a găsit unele din frumoasele pietre care în prezent se găsesc în Muzeul Arheologic din Aman.