Lot's church, interesting tourist sites Jordan

În munţi spre est de la Ghora as-Safi (vechiul Sigor), în anul 1991 a fost găsită o peşteră, cu veselă din lut de la mijlocul veacului Bronzului. Presupunerile leagă de Abraham, nepotul lui Lot, care după Biblie, a trecut în peşteră după ce au fost distruse Sodoma şi Gomori.

În Biblie se spune că, două fiici a lui Lot, fiindu-le frică că vor fi ultimii pe pămînt îl ademeneau pe tatăl lor cu vin, după care se culcau cu el rînd pe rînd. Fiica cea mare a născut un fiu – Moab, strămoşul moabiteanilor, dar fiul fiicei mai mici, numit Ben-Ammi, a fost tatăl amoniţilor. Gusturile istoriei sînt ca o propagandă, pe care oricare trib putea să o inventeze, pentru a-şi discrimina duşmanii – istoriile, povestite de moaviteni şi amoniţi contra izraelienilor, nu supraveţuiau.

Regiunea mult timp a avut o legătură cu Lot – veacul al VI-lea, harta Madabei ne arată biserica Sfîntului Lot. Săpăturile arheologice ce s-au făcut în aceste locuri în 1990, ne arată al VII-lea veac al bisericii Bizantine dedicate Sfîntului Lot, şi cu trecere la peşteră. Etajele ei erau acoperite cu şase trotuare din mozaic, datîndu-se din 572, altul din aprilie 605, al treilea din mai 691. Mărimea bisericii şi a căminului ce o lega, şi scrierile legate de numele lui Lot, toate acestea ne duce spre locul călugăritului din acel timp şi continuă să fie la fel după veacul cotropirii islamice.