Mukawir, interesting tourist sites Jordan

Numele local al acestui deal este de Al-Misnaca, tradiţional legat de arestarea lui Ioan Botezătorul. Dramatic situată pe dealurile spre nord-vestul Madabei şi cu priveliştea la Marea Moartă, cetatea Maceaerus este situată în apropierea sătucului Mucavir, a cărui nume reprezintă caracter rural. Dar istoria Maceaerusului este mai veche decît cea a lui Ioan Botezătorul.

Aici mai înainte fusese construită o cetate de către conducătorul Alexandru Djannaeus (în anul 103-76 î.e.n.), pentru apărarea teritoriului de est Peraea de către nabatiiţi. În aşa mod, era considerată într-atît de sigură, că văduva şi moştenitoarea Marelui Alexandru şi-a îngropat bogăţiile anume aici. Dar locul, nu era chiar aşa de sigur, cum s-a văzut în anul 57 î.e.n., 10 ani mai tîrziu după moartea lui Alexandru, cînd începuse războiul civil dintre cei doi fii ai săi. Catolicii au cotropit această cetate strategică, treptat nimicind-o în totalmente. Pentru a avea o mare importanţă în istorie despre dinastia

Hasmonaian, în anul 37 î.e.n. senatul roman l-a numit pe Irod (mai tîrziu numit “Marele”) împăratul poporului şi pămîntului Hasmonaian.Maceaerus a fost reconstruit de Irod , ca o reşedinţă de vară, luxoasă şi sigură, dar în acelaşi timp ca apărare de vecinii nabatiiţi. După istoricul contemporan Djozefus, Irod “ a construit un mare zid, cu tururi foarte înalte pe la colţuri. În mijlocul acestuia construise un palat care-ţi oprea respiraţia după mărimea şi frumuseţea sa.”

După moartea lui Irod, cînd Împărăţia sa a fost împărţită între cei trei fii supraveţuitori, această parte îi revenise lui Irod Antipu. Aproximativ cu 30 ani mai tîrziu cînd Antip a divorţat de soţia sa (prinţesa nabatieană, fiica lui Aretas al II-lea), pentru a se căsători cu Iradiase, soţia fratelui său Filip. Soţia sa respinsă a străbătut pînă la Maceaerus, după care a trecut graniţa cu Nabatan, şi de unde, sub ocrotirea armatei, a plecat spre sud la capitalul tatălui său din Petra.

Ioan Botezătorul, care deschis îl judeca pe Antip despre divorţ şi cea de a doua căsătorie, de asemenea venise în Maceaerus – dar în calitate de deţinut. Djozefus ne spune, că anume aici Salomeia, fiica Irodiasa dansa în ciuda mamei sale, şi care a cerut capul lui Ioan Botezătorul pe tavă.

Cînd Irod Antip murise, pămînturile lui au fost cotropite de romani, care au stabilit în Maceaerus un contingent de soldaţi. Dar în anul 66 e.n., în prima răscoală a evreilor împotriva regulilor romanilor, cetatea a fost cotropită împreună cu garnizoana romană. Mai tîrziu, după căderea Ierusalimului în anul 70 e.n., conducătorul Iudei, Liutilius Bassus, a năvălit asupra palatului şi l-a distrus.